Arge Elektronik A.Ş.

Arge Güvenlik Sistemleri - Değerlerimiz

GÜVENİLİRLİK İş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uygun hareket ederek güvene dayalı ilişkiler kurmak. MÜŞTERİ ODAKLI İç ve/veya dış müşterilerin her zaman önemli olduğu bilinciyle, şirket ile müşterileri dengede tutarak müşteri beklentilerini belirlemek; Uygun hizmetleri sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak. SONUÇ ODAKLI Planlı ve disiplinli bir çalışma ile tüm engelleri aşarak istenilen sonuca zamanında ulaşmak. İŞBİRLİĞİ İşbirliği içinde, deneyimlerini paylaşarak ve sorumluluklarını kabul ederek ortak hedeflere ulaşmada aktif rol almak. SÜREKLİ GELİŞİM Mesleki ve bireysel gelişimini şirkete fayda sağlayacak şekilde planlamak ve yönlendirmek. İLETİŞİM İletişim araç ve yöntemlerini etkin kullanarak, gerekli ve doğru bilgileri doğru kişi, kurum ve ilgili kurumlara zamanında ve doğru bir şekilde iletmek. ANALİTİK DÜŞÜNME Sorunların nedenlerinin analiz edilmesinde, çözümlerin geliştirilmesinde ve kararların alınmasında doğru bilgilerin, sayısal ölçütlerin ve göstergelerin kullanılması. STRESLE BAŞA ÇIKMAK Stresli durumlara karşı olumlu bir tutum sergilemek ve bu durumları etkili bir şekilde yönetmek. PLANLAMA Sorumluluğu altındaki faaliyetleri plan dahilinde yürütmek, işleri sorunsuz ve iç ve dış müşterileri memnun edecek düzeyde yürütmek. "Temel değerlerimiz"